Man vet aldrig när det händer, när kroppen plötsligt säger ifrån, eller olyckan är framme. Det kan ske när som helst och även på de mest oväntade platser och tidpunkter. Dessutom för vem som, en vältränad kropp är inget skydd mot olycksfall.

Du kan rädda liv

Med kunskap och rätt utrustning kan du rädda liv. Ett plötsligt hjärtstopp försätter personen i livsfara, men med omedelbar insats går det att överleva. Rätt utförd hjärt- och lungräddning, samt med en hjärtstartare ökar möjligheten att förhindra en olycklig utgång.

Varningssignaler vid hjärtstopp är bland annat:

  • smärta centralt i bröstet
  • smärta i armarna
  • andnöd
  • illamående
  • buksmärtor

Efter endast några minuter kan tillståndet leda till döden och omedelbar behandling krävs.

En säker idrottsplats

Det går att skapa en säker idrottsplats med hjärtstartare och första hjälpen material. Det finns kurser där du övar och lär dig räddning med hjälp av dockor. Ju fler som vet hur man utför en korrekt räddning, dess större är chansen för överlevnad.

Ta en titt online och tveka inte att forma en idrottsplats där du har möjlighet att rädda liv. Det är en billig investering att med kompetens och rätt apparatur snabbt kunna handla när olyckan är framme.