Att ha ont i knät är en av de allra vanligaste åkommorna i lederna. Det påverkar vardagen i stor utsträckning när grundläggande aktiviteter som att gå och röra sig blir till smärtsamma moment. Knäet är en gångjärnsled med begränsad rörlighet i sidled, omgiven av ligamentstrukturer och stödjande muskulatur. Rätt behandling beror på orsaken till smärtan.

Skilj på akut och kronisk smärta

Det är användbart att skilja på den smärta som uppstår akut vid fall, kollision eller olycka jämfört med kronisk smärta. Vid akut skada fokusera på att lindra smärta och uppsök vård för att utesluta fraktur, ruptur på ledband eller andra allvarliga tillbud. För den långvariga smärtan som är mer lågmäld men märkbar rekommenderas vissa allmänna riktlinjer.

Rör dig så normalt som möjligt även om det föreligger viss smärta, du vill behålla ledens normala funktion och undvika snedbelastningar i ditt rörelsemönster. Ta stöd av fysioterapeut för lämpliga rehabiliteringsövningar, därmed ökar du chansen att långsiktigt förbättra situationen.

Arbetsterapeut ger stöd

Det är vidare känt att en ogynnsam arbetsposition kan bidra till och förvärra artros i knäna, en vanlig orsak till kronisk smärta. Rådfråga gärna en utbildad arbetsterapeut om du misstänker att din arbetssituation är en bidragande orsak. Dessa kan i samråd med fysioterapeut rekommendera ett ortopedisk knästöd, finns i specialbutiker eller beställ på nätet.