Löparknä är en vanlig åkomma, som beror på överbelastning. Även om åkomman kan vara riktigt smärtsam och ibland även långvarig, så går det att bli fri från besvären.

Knäproblem är vanliga, ofta i samband med en för snabb ökning av belastningen. Eftersom löpning är en form av träning som är lätt att komma igång med, så är det lätt hänt att man tar i för hårt i början. Detta i sin tur kan leda till överbelastning och smärta.

Olika krämpor går sällan att undvika då man börjar löpträna. Man hör ofta många säga att “knäna inte håller”, men det är inte alltid fråga om löparknä. Det vanligaste symtomet för just den åkomman är smärta på utsidan av knät. Smärtan kommer i samband med löpning och är ofta värst i utförsbackar.

Det är viktigt att förstå vad löparknä är och vad det beror på. Med ökad förståelse av själva åkomman är det också lättare att motivera sig själv att sköta det på rätt sätt och veta när man bör söka professionell hjälp. Det finns mer information på nätet om hur man kan få hjälp med att bli kvitt från besvären relaterade till löparknä.